Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

"Cho là nhận" Hãy cho đi với tấm lòng vô tư !!!

Chủ đề:

Clip tôi xem cảm thấy hay mạn phép tác giả đưa vô đây để lâu lâu xem lại. Tịnh tâm, và sự vô tư lự, tâm lòng không bị héo úa là điều tự nhắc mình mỗi khi xem clip này!


Bạn có Clip hay hãy chia sẻ cùng với mọi người nhé!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét