Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Khóa Đào Tạo Hỗ Trợ 100% Học phí Từ Ngân Sách Nhà Nước

Chủ đề:

Thực hiện chƣơng trình mục tiêu Quốc gia, mở khóa đào tạo CHUYÊN VIÊN MARKETING & XÂY DỰNG THƢƠNG HIỆU NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC KỸ NĂNG MARKETING & GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - Bối cảnh Marketing thế giới và xu thế Marketing Việt Nam; vài trò và tầm quan trọng của Marketing trong hoạt động kinh doanh của công ty. - Nghiên cứu nhu cầu và khuynh hướng tiêu dùng của khách hàng, nghiên cứu hành vi, tâm lý và thái độ khách hàng. - Xác định thị trường và khách hàng mục tiêu. - Kỹ năng xây dựng các kênh khách hàng, sắp xếp và phân loại khách hàng. - Phân tích cơ hội và xây dựng Chiến lược Marketing, ý nghĩa của chiến lược Marketing. - Các công cụ phân tích và các bước lập chiến lược Marketing - Hoạch định chiến lược Marketing, các bước triển khai, đánh giá thực hiện. - Các chiến lược 4p, 4c, 6p, 7p là gi? - Thiết kế chương trình marketing cho từng loại sản phẩm riêng biệt - Kế hoạch và chiến lược truyền thông Marketing tích hợp và đột phá. - Phương pháp đánh giá tính hiệu quả của hoạt động marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. - Marketing cho tương lai, INTERNET MARKETING? - Nghiên cứu tình huống Marketing thực tế, thảo luận và thuyết trình. - Các kỹ năng và nghệ thuật giới thiệu sản phẩm. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU MẠNH - Giới thiệu về Xây dựng thương hiệu - Tầm quan trọng của Xây dựng thương hiệu mạnh - Những khái niệm cốt lõi của Marketing thương hiệu. - Quan điểm Marketing, Giá trị thương hiệu - Bản chất của xây dựng thương hiệu; Định vị để xây dựng thương hiệu. - Tạo ra nhận diện thương hiệu mạnh - Đo lường tài sản thương hiệu: Các kỹ thuật và Phương pháp - Xây dựng thương hiệu toàn cầu - Giới thiệu về mở rộng thương hiệu - Quyết định các chiến lược mở rộng thương hiệu - Các chiến lược xây dựng thương hiệu ở những thị trường mới nổi - Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu của các tập đoàn trên Thế giới và tại Việt nam Thực hành viết Báo Cáo về Chiến Lƣợc Marketing & Xây Dựng Thƣơng hiệu Chứng chỉ: Kết thúc khóa học những học viên đạt yêu cầu sẽ được Trung Tâm Hỗ Trợ DNNVV Phía Nam thuộc VIÊ ̣ N QUA ̉N TRI ̣ & PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP cấp Chứng Chỉ Tốt Nghiệp, có giá trị trên Toàn Quốc. Mục Tiêu Khóa Học 1. Hiểu các nguyên tắc chính liên quan đến việc hoạch định, xây dựng và đánh giá các chiến lược và chiến thuật marketing, xây dựng thương hiệu 2. Định hướng và lập chiến lược hoạt động cũng như triển khai ứng dụng các chương trình marketing, PR tổng hợp để giới thiệu sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu mạnh, tối đa hóa lợi ích của doanh nghiệp theo quan điểm định hướng khách hàng. 3. Ứng dụng mô hình tiếp thị dựa trên giá trị trong công tác quản trị marketing hiện đại và tích hợp, nhằm dẫn dắt chiến lược trên nguyên lý tạo ra giá trị thương hiệu cho công ty. 4. Nắm bắt được cách giải quyết các vấn đề về Marketing, thương hiệu nói riêng, cũng như một số vấn đề về kinh doanh và nhượng quyền thương hiệu nói chung để tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận hoạt động của công ty, đồng thời khai thác các cơ hội kinh doanh để thành công trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. 5. Thực hành và thành thạo các quy trình lập và tổ chức thực hiện các chiến lược marketing và xây dựng thương hiệu. Khai giảng : 8h00 ngày 10/11/2012 Thời gian học : nguyên ngày thứ 7 Thời lƣợng : 14 buổi (Mỗi buổi 3h15’) Địa điểm : 45 Đinh Tiên Hoàng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Giảng viên : ThS Đoàn Đình Hoàng TS Phạm Văn Tài Học phí: Áp dụng chương trình khuyến học Tháng 10 của Bộ kế hoạch & Đầu tư, tất cả học viên đƣợc hỗ trợ 100% học phí. (Học viên chỉ đóng tiền tài liệu học tập, cơ sở vật chất là 350.000 đ / ngƣời ) Lƣu ý: Học viên vui lòng đăng ký trƣớc để đƣợc tƣ vấn và xếp lớp (lớp học chỉ được mở khi đảm bảo số lượng học viên tối thiểu: 35 học viên) Xin vui lòng đăng ký theo địa chỉ sau: TRƢỜNG ĐÀO TẠO TOÀN CẦU 45 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Q. 1, TPHCM (Đối diện Đài Truyền Hình TPHCM) Điện thoại: 08- 39101 280; Fax: 08 - 39101 281. Website: www.globaltraining.edu.vn - Email: daotao@globaltraining.edu.vn Thạc sĩ Trần Văn Hƣng – Giám Đốc Đào Tạo – Tƣ vấn trực tiếp Tel: 0983 337 536; 0917 611 822; Email: hungtranvan79@yahoo.com; VIỆN QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TRƢỜNG ĐÀO TẠO TOÀN CẦU Chia Sẻ Tri Thức Năm Châu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét